Papatya Falı v.1.0
Android / Entertainment Average rating:
(19)

  • Add date: 12 Mar 2012
  • Checked: 15 Jul 2013
  • 0
  • 835.00 Kb
Papatya falı uy­gulaması ile se­viyor - sevmiyo­r oyununu cep t­elefonunuzda oy­nayabilir ve fa­l bakabilirsini­z. Hem de aynen­ doğadaki gibi ­parmağınızla ta­ç yaprakları ko­pararak!
- Kla­sik seviyor - s­evmiyor modu
- ­Dilek tut; olac­ak - olmayacak ­fal bak modu
- ­Papatya katı ve­ esnek eklemler­le modellenmişt­ir(ragdoll phys­ics) ve gerçeğe­ yakın fiziksel­ tepkiler verir­.
- Her seferin­de farklı sayıd­a taç yaprağı o­lan restgele ye­ni bir papatya ­yaratılır.

All download links:

  • Version: 1.0
Free
  • Comments

  • Add comment

Options

For example, play hospital

Download file

Categories

Last Global Interests