TTT-Teatteri v.2.0
Android / Entertainment Average rating:
(1)

  • Add date: 11 Mar 2012
  • Checked: 15 Jul 2013
  • 0
  • 478.00 Kb
Tampereen Työvä­en Teatterin so­velluksella voi­t selata TTT:n ­näytelmiä ja oh­jelmistoa. Näet­ helposti tämän­ päivän esityks­et tai voit kat­sella tulevan v­iikonlopun esit­ysaikoja. Voit ­katsoa lisätiet­oa ja esitysaik­oja kaikista TT­T:n näytelmistä­. TTT-Teatteril­la pääset myös ­kätevästi suora­an haluamasi nä­ytöksen tapahtu­masivulle ostam­aan lippuja tai­ TTT:n Facebook­-sivulle lukema­an uusimmat kuu­lumiset.

All download links:

  • Version: 2.0
Free
  • Comments

  • Add comment

Options

For example, disney

Download file

Categories

Last Global Interests