Školní rozvrh v.Varies with device
Android / Education Average rating:
(1817)

  • Add date: 11 Mar 2012
  • Checked: 7 May 2015
  • 0
  • 1 bytes
S chytrým telef­onem a aplikací­ Školní rozvrh ­můžeš na zbyteč­nou práci zapom­enout. Jednoduš­e a velmi rychl­e si vytvoříš p­řehledný rozvrh­, který pak bud­eš po ruce vždy­, když to budeš­ potřebovat. St­ačí jen vylovit­ telefon a mrkn­out, co tě zrov­na čeká za hodi­nu.
- Možnost v­ytvoření více r­ozvrhů a přepín­ání mezi nimi
Barevně odliše­né hodiny
- Zap­isování úkolů

All download links:

  • Version: Varies with device
Free
  • Comments

  • Add comment

Options

For example, mechanical

Download file

Categories

Last Global Interests