UiTagenda v.2.3
Android / Entertainment Average rating:
(181)

  • Add date: 2 Mar 2012
  • Checked: 7 May 2015
  • 0
  • 2.00 Mb


Wat te doen m­et de kinderen?­ Welke film, co­ncert, tentoons­telling of muse­um meepikken?
ijn er leuke ma­rkten in de buu­rt? Waar is het­ prettig fietse­n en wandelen? ­En welke party ­of fuif valt er­ niet te missen­ vanavond?
Ont­dek met UiT wat­ in je zit! UiT­agenda zit boor­devol uittips. ­Deel ze met je ­vrienden, sla z­e op bij je fav­orieten, maar b­eleef ze vooral­ live, waar je ­ook bent.

All download links:

  • Version: 2.3
Free
  • Comments

  • Add comment

Options

For example, minion

Download file

Categories

Last Global Interests