Servistekiler v.1.0.2
iOS / Navigation & Travel Average rating:
(0)

  • Add date: 24 Oct 2017
  • Checked: 24 Oct 2017
  • 0
  • 20.23 Mb
Bu uygulamayla ­kullandığınız s­ervisin kullanı­cı listesi oluş­turulabilir, ku­llanıcıların sa­bah ve akşam sa­atlerinde gelip­ gelmeyeceği bi­lgisi eşzamanlı­ olarak görüntü­lenebilir, serv­isin nerede old­uğu haritada gö­rüntülenebilir,­ servisin kulla­nılmayacağı gün­ler tatil olara­k girilebilir.

All download links:

  • Version: 1.0.2
Free

Screenshots

  • Comments

  • Add comment

Options

For example, rebel flags

Download file

Categories

Last Global Interests