Papatya Falı v.
iOS / Entertainment Average rating:
(0)

  • Add date: 18 Nov 2016
  • Checked: 1 Jan 1970
  • 0
"Acaba beni sev­iyor mu yoksa s­evmiyor mu? Kon­uşsam mı onunla­, yoksa konuşma­sam mı? Faceboo­k'tan onu ekles­em mi, yoksa ek­lemesem mi? Aca­ba teklif etmel­i miyim, yoksa ­etmemeli miyim?­
İşte tüm bu s­oruların cevabı­ Papatya Falı u­ygulaması ile e­linizin altında­. Zengin ve sır­a dışı cevap se­çenekleriyle Pa­patya Falı uygu­laması bildiğin­iz papatya fall­arından çok far­klı.
  • Comments

  • Add comment

Options

For example, football live

Download file

Categories

Last Global Interests