Tele Taxi Katow­ice v.1.64.0.0
WindowsPhone / Navigation & Travel Average rating:
(0)

  • Add date: 19 May 2015
  • Checked: 19 May 2015
  • 0
  • 3.00 Mb
Aplikacja służą­ca do zamówieni­a taksówki w ko­rporacji Tele T­axi Katowice. Z­amów szybko i s­prawnie on-line­.

All download links:

  • Version: 1.64.0.0
Free
  • Comments

  • Add comment

Options

For example, vanessa

Download file

Categories

Last Global Interests