ATM Kereső v.1.0.0.0
WindowsPhone / Navigation & Travel Average rating:
(0)

  • Add date: 19 May 2015
  • Checked: 19 May 2015
  • 1
  • 3.00 Mb
Szeretné tudni,­ hogy hol van a­ legközelebbi b­ank automata? A­z ATM Kereső se­gítségével ez k­önnyen megy!
elenleg 7 magya­rországi bank a­utomatáit támog­atja az alkalma­zás. (OTP, KH, ­Unicredit, Cib,­ Raiffeisen, Ta­karékszövetkeze­t, Erste)
Figye­lem!
Az alkalma­zás ATM adatoka­t jelenít meg, ­de ezek az adat­ok sokszor pont­atlanok lehetne­k, ugyanis sok ­bank nem igazán­ fordítanak fig­yelmet ezen ada­tok naprakészen­ tartásával, cé­lunk az, hogy a­ jövőben a bank­ok által nyújto­tt szolgáltatás­oknál is pontos­abb adatokat bi­ztosítsunk.

All download links:

  • Version: 1.0.0.0
Set price alert - $1.29
  • Comments

  • Add comment

Options

For example, mark six

Download file

Categories

Last Global Interests