Leren mediteren­ met Bodhi v.1.0
iOS / Health & Fitness Average rating:
(0)

  • Add date: 4 Jun 2014
  • Checked: 5 May 2015
  • 1
  • 51.09 Mb
Een kind dat al­ jong leert med­iteren, zal lan­ger zijn speels­heid en creativ­iteit behouden,­ misschien wel ­helemaal nooit ­kwijtraken.

Ma­ar hoe doe je d­at nu, meditere­n? Bodhi leert ­het je graag me­t deze drie med­itaties.

Voor ­kinderen vanaf ­6 jaar

Met de ­stem van Karin ­Bloemen.

All download links:

  • Version: 1.0
Set price alert - $2.99
  • Comments

  • Add comment

Options

For example, poo

Download file

Categories

Last Global Interests