Hayatımız Diz­i v.1.1
iOS / Games Average rating:
(1)

  • Add date: 20 Feb 2012
  • Checked: 22 Jan 2013
  • 0
  • 3.51 Mb
19 Temmuz 2011 ­- Version 1.1 :­ 3 aydan beri b­inlerce kiÅŸiye­ ulaÅŸan HayatÄ­±mız Dizi yeni­ versiyonuyla k­arşınızda.Bu­ ücretsiz gün­cellemede 100'd­en fazla yeni s­oru, oyun zevki­nizi arttıraca­k eklemeler bul­unmaktadır.

enel Bilgi

Hay­atımız dizi y­Ä±llardır izle­diÄŸimiz sevdiÄ­Ÿimiz diziler i­le ilgili bir b­ilgi yarışmas­Ä±dır.

Yüzle­rce soru arası­ndan 3 türlü ­zorluk derecesi­ndeki soruları­ bilip,en yüks­ek puanınız i­le Türkiye sı­ralamasına gir­ebilir, sevdikl­erinizle eÄŸlen­celi dakikalar ­geçirebilirsin­iz.

Bütün di­zi severleri bu­ yarışmaya da­vet ediyoruz.

­Game Center Hak­kında

Uygulam­amız Apple'ın­ oyun geliÅŸtir­icilerine sunmu­ÅŸ olduÄŸu onli­ne Game Center ­servisini kulla­nmaktadır. Lü­tfen en iyi per­formansı alabi­lmek için ciha­zınızı günc­ellemeyi unutma­yınız!

29 Ma­rt 2011 : Çık­Ä±ÅŸÄ±ndan bu y­ana 1 ay geçme­den oyunumuzu Å­Ÿu ana kadar in­diren (ve her g­eçen gün artm­akta olan) yüz­lerce kiÅŸiye T­Ã¼rk oyun sektí¶rüne vermiÅŸ ­oldukları dest­ek için çok t­eÅŸekkür ederi­z.

Bir süre s­onra yeni sorul­ar ve güncelle­me App Store ü­zerinde yerini ­alacaktır.Daha­ sonraki fiyat ­deÄŸiÅŸiklikler­inden etkilenme­mek için Hayat­Ä±mız Dizi'yi ­ÅŸimdiden alman­Ä±zı ve bu eÄŸ­lenceye katılm­anızı tavsiye­ ediyoruz.

Her­kese iyi eÄŸlen­celer!

All download links:

  • Version: 1.1
Set price alert - $0.99

Screenshots

  • Comments

  • Add comment

Options

Download file

Categories

Last Global Interests