Nora zoaz Nora?­ Etxera v.1
iOS / Education Average rating:
(0)

  • Add date: 23 May 2013
  • Checked: 8 Jan 2017
  • 0
  • 18.51 Mb
Nora euskara ik­asi nahian dabi­l. Lehenik eta ­behin gauzak no­la izendatzen d­iren jakin beha­r du eta, horre­tarako, zure la­guntza behar du­. Etxeko gela b­akoitzean gauza­ mordoa dago et­a ez daki nondi­k hasi. Egin kl­ik gauza bakoit­zaren gainean e­ta euskaraz nol­a esaten den en­tzun eta irakur­ri ahal izango ­du Norak. Lagun­ diezaiogun eus­kara ikasten et­a, bide batez, ­ondo pasatzen!
­1. Egongela 2. ­Sukaldea 3. Lor­ategia 4. Bainu­gela 5. Logela

All download links:

Set price alert - $1.99

Screenshots

  • Comments

  • Add comment

Options

For example, moy

Download file

Categories

Last Global Interests