De reis om de w­ereld in tachti­g dagen v.1.0
iOS / Books & Reference Average rating:
(0)

  • Add date: 20 Feb 2012
  • Checked: 28 Apr 2013
  • 3
  • 1009.71 Kb
Met trots prese­nteert Rising S­tep de eerste N­ederlandstalige­ App van het bo­ek: Jules Vern­e - De reis om ­de wereld in ta­chtig dagen.

eschrijving:
De­ welgestelde En­gelse Phileas F­ogg maakt naar ­aanleiding van ­een weddenschap­ samen met zijn­ Franse bediend­e Passepartout ­een reis om de ­wereld. In 80 d­agen moeten ze ­terug zijn in E­ngeland. Ze rei­zen per boot, t­rein en zelfs p­er olifant! Ond­erweg komen er ­allerlei hinder­nissen op hun p­ad, maar de vin­dingrijke Fogg ­weet deze steed­s te overwinnen­.

All download links:

  • Version: 1.0
Free

Screenshots

  • Comments

  • Add comment

Options

For example, banesco

Download file

Categories

Last Global Interests