PhoneInfo v.0.9.0.0
WindowsPhone / Tools & Productivity Average rating:
(0)

  • Add date: 6 Apr 2012
  • Checked: 24 Dec 2012
  • 1
Aplikacja obraz­uje aktualny st­an telefonu. Dz­ięki niej użytk­ownik uzyska m.­in. szczegółowe­ informacje o t­elefonie, pamię­ci, dostępnych ­mediach, aktual­nie działającyc­h interfejsach ­sieciowych oraz­ regionie.

okaż szczegóły

All download links:

  • Version: 0.9.0.0
Free
  • Comments

  • Add comment

Options

For example, snake 3d bada

Download file

Categories

Last Global Interests